Art Through the Eyes of the Soul Oracle

7 komentářů

Po delší odmlce způsobené pracovním vytížením bych rád se zpožděním představil další iOS aplikaci, kterou jsem vyvíjel a designoval jako zaměstnanec společnosti ZENTITY. Aplikace Art Through the Eyes of the Soul Oracle je věštecká aplikace vytvořená pro společnost Daghda Vision s.r.o. Aplikace obsahuje sadu originálních karet s malbami od Cheryl Yambrach Rose a je dostupná pro iPhone a iPad.

Art Through the Eyes of the Soul Oracle for iPad

Art Through the Eyes of the Soul Oracle for iPad

This Oracle is a vehicle of great power through which you may access the Mythic Beings and Divine entities that inhabit sacred sites and spaces. If you ask, they will provide personal intuitive guidance for you as well as deep insights and profound answers.

The deck contains 52 Visionary and Neo-Mythic Art® cards of original oil paintings by Cheryl Yambrach Rose based on authentic experiences at sacred sites. Each card has a short oracle meaning and underneath you scroll up to read the expanded meaning and information relating to the site and painting.

The app is enhanced by enchanting music and magical orbs gliding into a deep green glen .

It contains three oracle spreads including the special feature – ‘card of the day’.

Projekt SP téměř hotov!

Žádné komentáře

Po mnoha týdnech tvrdé práce a spoustě probdělých nocí se projekt SP chýlí ke svému konci. Během tohoto týdne bude odeslána do Apple. Jaká hra se pod krycím názvem skrývá však ještě neprozradím.  Můžete se však těšit na pěknou grafiku, český dabing, online žebřířky a také originální hudební doprovod. Brzy prozradím více detailů…